لیفت سانترال لب با هدف کاهش فاصله لب بالا با بینی انجام میشود و در نتیجه آن قرمزی لب بالا افزایش یافته و چهره کیوت‌تری حاصل میشود.

لیفت سانترال لب

لیفت سانترال لب

/
لیفت سانترال لب با هدف کاهش فاصله لب بالا با بینی انجام میشود و در نتیجه آن قرمزی لب بالا افزایش یافته و چهره کیوت‌تری حاصل میشود.