لیفت پیشانی جراحی پلاستیکی برای بهبود شکل و کاهش چین و چروک در منطقه پیشانی. این جراحی می‌تواند باعث بهبود تصویر بدنی فرد و افزایش اعتمادبه نفس شود.

لیفت پیشانی

لیفت پیشانی

/
لیفت پیشانی عملیست که چین و چروک ناحیه پیشانی را کاهش میدهد و خطوط خط اخم را ترمیم میکند تا در نهایت چهره‌ای جوان‌تر و جذاب‌تر حاصل شود.