عمل کانتوپلاستی یا چشم گربه‌ای یا فاکسی آیز باعث کشیده شدن و درشت تر شدن چشم‌ها شده و چهره جذاب تری را به ارمغان می‌آورد.

عمل چشم گربه ای یا فاکسی آیز

عمل کانتوپلاستی یا چشم گربه ای | مزایا و هزینه ۱۴۰۲

/
عمل کانتوپلاستی یا چشم گربه ای افتادگی گوشه بیرونی چشم را از بین میبرد و با انجام این عمل چشم کمی بزرگ تر شده و به اصطلاح چشم گربه ای میشود.